V košíku je za 0,-Kč
Poštovné
AKCE DOPRAVA jen za 75 Kč !
Poskytujeme SLEVY při nákupu výrobků v celkové hodnotě nad:
6000 Kč ...... -5%
12000 Kč .. -10%
DÁREK ZDARMA při nákupu výrobků v celkové hodnotě
nad 600 Kč.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz Soonrich.cz na Firmy.cz

Obchodní podmínky


1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a provozovatele, kterým je fyzická osoba Pavel Brzobohatý-SOONRICH, 28.října 21, 789 01 Zábřeh, IČ: 48749231, DIČ: CZ7202055773, ŽL pod č.j.:02/94/0394, a kupujícího pro nákup v internetovém obchodě pod adresou: www.soonrich.cz.
Prodávající nabízí v internetovém obchodě následující sortiment zboží a výrobků: oděvní módní doplňky a látky.

Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy - ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitel, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s kupujícím, který je podnikatelem, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní.

Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Pokud je v těchto podmínkách použit pojem věc, rozumí se tím zboží, které je předmětem kupní smlouvy.

2) CENY VÝROBKŮ A ZBOŽÍ, KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jejím převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího i tehdy, když mu prodávající umožnil věc převzít a kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme.

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků si nese kupující ze svého, a to v ceně, kterou má sjednánu se svým operátorem komunikačních služeb.

Ceny, za které prodávající prodává zboží, jsou aktuálně uvedeny na webových stránkách prodávajícího včetně DPH. DPH nebude účtováno kupujícím s platnou registrací plátce daně z přidané hodnoty se sídlem a místem dodání v zahraničí, a to jak v zemích EU tak mimo ně. Kupující musí prodávajícímu splnění této podmínky prokázat, přičemž místo registrace kupujícího musí souhlasit s údajem o registraci uveřejněným na webových stránkách systému VIES. V ceně jsou obsaženy veškeré poplatky vztahující se k prodávanému zboží a balné, jenž jsou rovněž uvedeny včetně DPH. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodání zboží.

Zobrazené ceny výrobků v internetovém obchodě www.soonrich.cz jsou nastavené pro konečného spotřebitele.
K registraci a zobrazení velkoobchodních cen pro naše obchodní partnery, slouží přihlašovací údaje, které se zadávají v odkazu PŘIHLÁŠENÍ.

Pravidla pro nákup zlevněného zboží:

Zboží ve slevě platí do vyprodání zásob a není časově omezeno. Slevy na zboží nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami poskytnutými prodávajícím.

Platnou je ta cena zboží, která byla na webových stránkách prodávajícího zveřejněna v den zaslání objednávky kupujícím. Zboží dodává prodávající kupujícímu prostřednictvím zvolené přepravní služby. Cena dodání se řídí zemí dodání a hmotností či velikostí balíku. Pokud zásilka překročí limitní podmínky pro přepravu, bude rozdělena do více balíků. Cena dodání za jednotlivé balíky se sčítá.

Cenu zboží uhradí kupující prodávajícímu takto:

- prostřednictvím doručovatele zásilky zboží – při doručení na dobírku

- fakturou bezhotovostním převodem na účet prodávajícího: 182984345/2010 FIO Banka

V rámci šetření životního prostředí obdrží kupující daňový doklad e-mailem po uskutečnění objednávky. Prodávající neuzavírá s kupujícími smlouvy na opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou.

Kupující předkládá prodávajícímu objednávku na zboží na formuláři vystaveném na stránkách internetového obchodu tak, že zašle vyplněný objednávkový formulář na adresu: www.soonrich.cz. Doručená vyplněná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím e-mailem zaslaným nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dní od doručení objednávky. Takto vzniklou kupní smlouvu lze měnit či rušit jen dohodou obou stran. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené přenosem dat.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího e-mailem o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy.

Nabízené zboží platí do vyprodání zásob bez omezení.

3) DOPRAVA A PLATBA

Níže uvedené dopravní a platební podmínky jsou platné, pro zasílání výrobků Českou poštou a PPL, na území České republiky.

 75 Kč..... Česká pošta - BALÍKOVNA - doručení na vybrané výdejní místo pošty a jejich partnerů
(dodání 1-2 dny, avizo SMS, e-mail, max. hmotnost 15 kg)

 110 Kč..... Česká pošta - DOPORUČENOU ZÁSILKOU - doručení na adresu v ČR
(dodání 2-5 dní, avizo e-mail, max.hodnota objednávky 600 Kč bez poštovného)

100 Kč..... Česká pošta - BALÍKEM NA POŠTU - doručení na vybranou poštu v ČR
(dodání 1-2 dny, avizo SMS, e-mail)

120 Kč..... Česká pošta - BALÍKEM DO RUKY - doručení na adresu v ČR
(dodání 1-2 dny, avizo SMS, e-mail)

150 Kč..... Přepravní služba PPL - doručení na adresu v ČR
(dodání 1-2 dny, avizo SMS, e-mail)

ZDARMA PLATBA PŘEVODEM
(platba předem na bankovní účet)

50 Kč PLATBA DOBÍRKOU
(platba hotově či kartou přepravci nebo na výdejním místě při převzetí zásilky)

Při objednávce nad 1200 Kč je dopravné zdarma (hradí prodávající) pro konečného spotřebitele.
Při objednávce nad 3600 Kč je dopravné zdarma (hradí prodávající) pro velkoobchodní partnery.

Níže uvedené dopravní a platební podmínky jsou platné, pro zasílání výrobků Českou poštou, na území Slovenské republiky.

300 Kč Česká pošta - CENNÝ BALÍK na SLOVENSKO
(dodání 2-6 dní, avizo SMS, e-mail)

ZDARMA PLATBA PŘEVODEM
(platba předem na bankovní účet)

Všechny výše uvedené ceny výrobků jsou včetně 21% DPH.

4) SLEVY

Při nákupu výrobků v celkové hodnotě:
nad 6000 Kč ...... -5%
nad 12000 Kč ... -10%

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

5) TERMÍNY ODESÍLÁNÍ OBJEDNÁVEK

Objednávky, pokud jsou výrobky skladem, jsou vyřizovány od 1 do 5 pracovních dní. Některé výrobky zasíláme již do 24 hod. Informace o expedici jsou uvedené v detailu každého výrobku. U výrobků s originálním dezénem, může být dodací lhůta delší. O doručování zásilky bude kupující informován SMS a EMAILOVOU zprávou doručovatele. Zásilky vrácené z důvodu spočívajícího na straně kupujícího jsou opětovně zasílány jen na požádání s tím, že prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu další poštovné.

6) FOTOGRAFIE VÝROBKŮ A ZBOŽÍ

Barevné odstíny výrobků a zboží na fotografiích se mohou lišit od skutečnosti z důvodů různého nastavení a kalibrace monitorů kupujících.

7) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky (datum objednávky)

8) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů od převzetí. Tato lhůta běží:

- jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání jedinou zásilkou, ode dne převzetí zboží,

- jde-li i kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

- jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelně opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Písemné odstoupení od kupní smlouvy lze prodávajícímu doručit:

- vyplněním formuláře, který je ke stažení ZDE

- poštou na adresu: Pavel Brzobohatý-SOONRICH, 28.října 21, 789 01 Zábřeh

- e-mailem na adresu: soonrich@cmail.cz.cz

Pokud bude odstoupení od smlouvy zasláno na e-mail, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí tohoto písemného odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel odeslat nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů je počítána ode dne převzetí zboží.

Nepřevzetí zboží kupujícím je považováno za odstoupení od kupní smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, zašle nebo předá na své náklady prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy vše, co na základě kupní smlouvy nabyl.

Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, bere spotřebitel na vědomí, že prodávajícímu vzniká vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy není prodávající povinnen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě, že z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat dodání nové věci nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu věci v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li spotřebitel věc ještě před zjištěním vady, nezpůsobil-li spotřebitel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo prodal-li spotřebitel věc ještě před zjištěním vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí spotřebitel prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu od výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámí-li spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

9) ROZSAH, PODMÍNKY A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012Sb.).

Prodávající odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době kdy věc převzal:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající uvedl v nabídce či v reklamě popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci,

- se věc hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se věc používá,

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud se vada na věci projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

U zuživatelné věci se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

U spotřebního zboží je kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vad do dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, což se netýká:

- zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána,

- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo při převzetí kupujícím,

- vyplývá-li to z povahy věci.

Záruční doba dvacet čtyři měsíců se vztahuje výlučně na kupujícího-spotřebitele, nikoliv na kupujícího-podnikatele. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předání věci kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, pokud byla vada na zboží způsobena vnější událostí po jeho převzetí.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetí věci věděl, že věc má vadu, nebo tuto vadu sám způsobil.

a) právo kupujícího při podstatném porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo:

- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pak lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady:

- na odstranění vady opravou věci,

- na přiměřenou slevu z kupní ceny,

- odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující následně změnit bez souhlasu prodávajícího. Toto neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že je neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Pokud kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy (viz dále).

Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

b) právo kupujícího při nepodstatném porušení smlouvy

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Pokud prodávající neodstraní vadu věci včas, nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.

Právo na dodání nové věci nebo na výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo i od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující-spotřebitel u prodávajícího na adrese: Pavel Brzobohatý-SOONRICH, 28.října 21, 789 01 Zábřeh

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje moment, kdy se o reklamaci prodávající dozvěděl.

O reklamaci rozhoduje prodávající ihned, nejpozději do tří pracovních dnů. Tato doba se prodlužuje přiměřeně v případě, kdy prodávající předává věc k odbornému posouzení vady.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů, které na uplatnění práva z vad vynaložil. Současně nemá prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud ze strany spotřebitele nedošlo k jednání, z něhož se dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

Spotřebitel bude písemně vyrozuměn o způsobu a lhůtě, ve které prodávající potvrdil, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil. Po odeslání reklamace bude spotřebitel/kupující telefonicky nebo elektronicky kontaktován a vyrozuměn se způsobem vyřízení reklamace.

Prodávající zaručuje záruční a pozáruční servis.

Prodávající upřednostňuje v případě sporu smírné řešení. Spotřebitel je oprávněn se se svou stížností obracet na prodávajícího. Písemnosti možno doručit do sídla prodávajícího nebo elektronicky na adresu: soonrich@cmail.cz

10) OŠETŘOVÁNÍ VÝROBKU

Na každém výrobku najdete etiketu s ošetřovacími symboly. Při čištění, žehlení nebo praní postupujte prosím přesně dle údajů na ošetřovacích symbolech. Při nesprávném způsobu ošetřování výrobku může dojít k jeho poškození.

11) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: adr.coi.cz
Web Česká obchodní inspekce: www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020


Nahoru